.... Tidak kira di mana kanak-kanak itu berada....

...Tidak kira siapapun kanak-kanak itu...

Mereka berhak untuk belajar

NOTA EDU 3109

ARTIKEL 

JURNAL INOVASI
APAKAH INOVASI?
BLOG INOVASI


NOTA RINGKAS: 

PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN
PENGENALAN

Pendidikan adalah satu sistem dinamik yang akan melalui perubahan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan dan aspirasi sesebuah negara.

Perubahan yang berlaku antaranya adalah untuk menyediakan modal insan yang sejajar dengan perkembangan dunia semasa dalam memastikan sesebuah negara tidak akan ketinggalan dalam aspek perkembangan dan pembangunan peringkat global. 

Dalam sistem pendidikan di Malaysia, kita telah sedia maklum bahawa perubahan-perubahan yang berlaku memerlukan komitmen daripada semua pihak.

Sehubungan dengan itu, pelbagai strategi perlu disusun dan diatur dalam melaksanakan perubahan.KEPENTINGAN INOVASI DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

DEFINISI INOVASI
 •  Pembaharuan 
 • Perkembangan teknologi baru atau aplikasi sesuatu teknologi dalam kegunaan tertentu
 • Kebolehan untuk mencipta sesuatu kemahiran di dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

 • STRATEGI PENGURUSAN INOVASI DAN PERUBAHAN


  STRATEGI KEKUASAAN

  ·         Pihak atasan atau berkuasa menggunakan autoriti formal dan kawalan untuk memaksa kumpulannya berubah seperti yang dirancang.
  ·         Dalam melaksanakan strategi ini, agen perubahan boleh menggunakan sama ada suatu ganjaran pada perubahan yang positif atau hukuman dan pengukuhan negatif demi mencapai persetujuan terhadap rancangan perubahan

  STRATEGI PUJUKAN

  ·         Strategi yang memerlukan kemahiran interpersonal mantap yang perlu ada pada seorang ketua atau agen perubahan.
  ·         Memerlukan logik dan kebijaksanaan bagi meyakinkan kumpulan sasaran tentang kepentingan dan kebaikan perubahan yang dibawa dan yang perlu dilaksanakan.
  ·         Agen perubahan perlu memiliki ilmu dan mahir dalam perubahan yang hendak disampaikan serta kelebihan dalam mempengaruhi kumpulan sasaran sehingga perubahan yang dirancang dapat diterima oleh fikiran waras mereka. 

   STRATEGI PENDIDIKAN SEMULA

  ·         Strategi penggunaan maklumat baharu yang disediakan oleh agen perubahan dan menyerahkan maklumat tersebut kepada kumpulan sasaran untuk menentukan rancangan mereka sendiri.
  ·         Agen perubahan mendorong kumpulan untuk memikirkan semula serta melakukan refleksi merenung tindakan-tindakan yang telah diambil, sejauh mana tindakan tersebut menemukan kejayaan dan mengenal pasti kekurangan yang ada.

   STRATEGI MEMUDAH CARA

  ·         Kumpulan sasaran menentukan rancangan yang dipilih oleh mereka dan agen perubahan akan menghantar sumber-sumber yang diperlukan kepada kumpulan sasaran.
  ·         Antara sumber tersebut adalah barangan dan perkhidmatan teknikal.
  ·         Tindakan ini adalah untuk memastikan bahawa tiada sebarang halangan kepada kumpulan sasaran untuk meneruskan perubahan yang telah dirancang. 

  PENGURUSAN PENDIDIKAN

  ADAPTASI PELBAGAI INOVASI DAN PERUBAHAN


  INOVASI DALAM LATIHAN PERGURUAN

  INOVASI DALAM PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU
    

  INOVASI DALAM KURIKULUM TRANSFORMASI
  INOVASI DALAM SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI